Art Concept - logo

Restaurování nábytku

Komplexní servis při restaurování historického nábytku

Nabízíme komplexní servis v oblasti restaurování a konzervování historického nábytku a dřevěných plastik. Zabýváme se restaurováním historického mobiliáře jak pro soukromé klienty, tak pro instituce, jakými jsou muzea a galerie.

Restaurování nábytku 1 - puvodni stavRestaurování nábytku 1 - výsledek

Služby diplomovaného restaurátora

Při restaurování a konzervaci pracujeme s materiály a technologiemi odpovídajícími době vzniku daného předmětu s důrazem na zachování jeho estetické a historické hodnoty. Samozřejmostí je využití nejnovějších poznatků v daném oboru a používaní reversibilních materiálů pro restaurování a konzervaci.

Restaurování nábytku 2 - puvodni stavRestaurování nábytku 2 - výsledek

Poradenství

Nabízíme také profesionální poradenství a vypracování kompletní dokumentace. U historického mobiliáře nás také zajímá jeho zakomponování do moderního interiéru, kdy se většinou jedná o solitérní kusy nábytku anebo o menší sestavy. Při správném propojení historického se současným, může vzniknout velmi zajímavý a originální celek.

Restaurování nábytku 3 - puvodni stavRestaurování nábytku 3 - výsledek